Απαλλάσσω

Ασθένεια

Πώς λειτουργεί η ενδομήτρια συσκευή

Ένα IUD ή μια ενδομήτρια συσκευή είναι μια αξιόπιστη σύγχρονη μορφή αντισύλληψης που σας επιτρέπει να ξεχάσετε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη για πολλά χρόνια. Τα IUD χρησιμοποιούνται από γυναίκες σε όλο τον κόσμο.…

Ταμπόν

Υγιεινή